Roundabout

When driving in Torrevieja the first few days after we had moved into our “Casa Slappava” we had trouble finding out where we were and where to go. I do not know how many times we were happy to find this characteristic, beautiful work of art, a fountain located in the middle of a roundabout. You will see it in good time before you get there, and every time I drive past it, it gives me a sense of pride that someone wanted to please me wayfarer of Torrevieja in such an artistic way. See Map

Roundabout

Da vi kjørte i Torrevieja de første dagene etter at vi hadde overtatt vårt “Casa Slappava” så hadde vi problemer med å finne ut hvor vi var og hvor vi skulle. Hvor mange ganger var vi vel ikke glade for å finne dette karakteristiske, nydelige kunstverk av en fontene plassert midt i en rundkjøring. Du ser den i god tid før du kommer dit, og hver gang jeg kjører forbi den gir det meg en følelse av stolthet over at noen ønsket å glede meg veifarende på en slik artistisk måte. Se kart

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.