Watch out – neat way to steal your car!

If you see a piece of paper on the rear window of your car – it may be the first step for the bandit to take over the car, and in worst case your identity.

You go to your car in a parking lot, unlock and get into it. You start the engine and look in the mirror, being aware of a piece of paper stuck in the middle of the rear window.
Perhaps you put the car in neutral and go out to remove the paper (or whatever it is) that obstruct the view. When you arrive the rear of the car, the thief pops up from nowhere, jump into the car and takes it over. In worst case they turn you down. And likely enough; important documents or purse is in the car, meaning now the bandit has information about your home address, has your money and your keys, in other words Free access to your home and your identity.

IMG_0521
If you see a piece of paper attached to your window then just drive away. The piece of paper can be removed later.

Never go out of your car without taking your keys or your bag with you!

———– 2 ———– 1 ———– 0 ———– 1 ———– 2 ———–

Se opp – fiks måte å stjele bilen din på!

Hvis du ser et papir på bakvinduet på bilen din – så kan det være første skritt for banditten til å overta bilen, og i værste fall identiteten din.

Du går til bilen din på en parkeringsplass, låser opp og setter deg inn. Du starter motoren og ser i speilet. Der legger du merke til et stykke papir som sitter fast midt på bakruten.
Så setter du kanskje bilen i fri og går ut for å fjerne papiret (eller hva det er) som hindrer utsikten. Når du kommer bak/til baksiden av bilen, dukker biltyven opp fra intet, hopper inn i bilen og overtar den. I værste fall slår de deg ned. Og sannsynlig nok: Viktige dokumenter eller håndvesken er i bilen. Så nå har biltyven bil, hjemmeadresse, pengene og nøklene dine. Fritt frem til ditt hjem og din identitet.

IMG_0503 Airport Alicante

Hvis du ser et stykke papir festet til vinduet ditt så bare kjør avgårde. Fjern papiret senere.

Gå aldri ut av bilen uten å ta med nøklene eller vesken din!

About PyS

Living in Norway. As alternative stays in Spain.
This entry was posted in Uncategorized, Worth doing and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.