Plaza de Oriente and the Sagrado Corazón Church/ Det hellige hjerte kirken

Kirken av Det hellige hjerte i Torrevieja finner du når du står ved turistinformasjonen. Stå på nordsiden av Informasjonen og vend deg mot øst (havnen i ryggen). Gå denne gaten mot øst ca. 200 m (du går over tverrgatene Calle Heraclio og Calle Apolo) og du kommer til kirken.

Shield explaining the church's background

Shield explaining the church's background

This urban redevelopment Project was inaugurated in June 2009 and includes the new public square, the ‘Plaza de Oriente’ and its spectacular centrepiece, the parrish church of the “Sacred Heart of Jesus”.

The church, with capacity for around 1,000 worshippers, offers a sense of space and length with a principal entrance at its front and two other access points at each side. The nave boasts a width of 16 metres and a height of 19 metres and includes various side chapels. The principal alter, which is illuminated by a large ornamental window, is situated at the far end of the nave.

ooooooooooooooooo

På en plakett på kirken på Orientplassen i Torrevieja kan vi lese:

Kirken ble innviet i juni 2009 og omfatter det nye offentlige torget, “Plaza de Oriente’ og dets spektakulære midtpunkt, og kirken “Sacred Heart of Jesus”.

Den har kapasitet for rundt 1000 tilbedere, og gir en følelse av rom og lengde med en hovedinngang i front og to andre innganger på hver side. Skipet har en bredde på 16 og en høyde på 19 meter og inkluderer forskjellige sidekapeller. Hovedalteret, som er opplyst av et stort, dekorativt vindu, ligger ved enden av skipet.

The church seen from south

The church seen from south

The church seen from west

The church seen from west

Interior east

Interior east

John (Johannes) baptises Jesus

John (Johannes) baptises Jesus

.


.


.

.

.

.

.

.

.

About PyS

Living in Norway. As alternative stays in Spain.
This entry was posted in Art-Various, Buildings-Imp, Churches-Various, Religion, Torrevieja. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.